Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Et al

Apakah Et al:

Et al adalah singkatan ungkapan dalam bahasa Latin yang bermaksud "dan yang lain" .

Pengurangan et al berfungsi tiga ungkapan Latin dengan makna yang sama: et alii (maskulin majemuk), et aliae (feminine plural) dan et alia (neutral).

Ia digunakan dalam rujukan bibliografi teks akademik untuk memetik karya yang mempunyai empat atau lebih penulis.

Penggunaan et al dalam petikan berfungsi untuk mempermudah rujukan dan mengelakkan senarai nama yang sangat panjang di dalam tubuh karya, yang merugikan ketidakstabilan membaca teks.

Menurut ABNT, cadangan itu adalah untuk menggunakan et al apabila terdapat empat atau lebih penulis dalam karya yang sama. Oleh itu, apabila memetik kerja secara langsung dalam teks, seseorang mesti mengenal pasti hanya pengarang pertama dan menggunakan ungkapan et al selepas, diikuti oleh tahun penerbitan dan halaman yang dinamakan.

Contoh: (SILVA et al., 2016).

Sentiasa pergi selepas al kerana ia adalah singkatan.

Kategori Popular

Top