Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Melalui

Apakah melalui:

Melalui advert jadi dan menunjukkan bahawa sesuatu telah dilalui dari satu sisi ke sisi lain, melalui atau melalui sesuatu.

Ia dapat menyatakan apa yang telah dilalui melalui transversality. Dalam ungkapan "melalui, " ia menunjukkan bagaimana ia pergi dari satu perkara ke yang lain dengan idea menyeberang, seperti dalam "angin memasuki bilik melalui tingkap."

Melalui juga digunakan untuk menunjukkan laluan masa, sebagai sinonim dengan ungkapan "dengan peredaran masa, " seperti dalam ungkapan "mereka telah semakin jauh melalui tahun-tahun."

Dalam erti kata "dengan cara", ungkapan "melalui" bertindak sebagai penunjuk instrumen yang mana tindakan frasa itu dibuat. Sebagai contoh: "Saya belajar kes itu melalui artikel yang saya baca di internet."

Dan ia masih boleh digunakan dalam arti sebab, menggantikan "kerana", seperti dalam "ia telah diakui melalui ibu."

Sinonim untuk Atrav├ęs

  • Secara litar
  • Dari satu pihak ke yang lain
  • Dalaman
  • Oleh dan
  • Semasa
  • Tidak berlari
  • Lebih

Melalui Terjemahan

Dalam Bahasa Inggeris, melalui melalui .

Dalam bahasa Sepanyol, melalui melalui, atau bahkan perkataan melalui juga melakukan fungsi yang sama seperti ungkapan " dengan cara . "

Dan dalam bahasa Perancis sudah pun .

Kategori Popular

Top