Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Penyelidikan kualitatif

Apakah Penyelidikan Kualitatif:

Penyelidikan kualitatif adalah satu kaedah penyiasatan saintifik yang memberi tumpuan kepada sifat subjektif objek dianalisis, mengkaji ciri khas dan pengalaman masing-masing, sebagai contoh.

Dengan kajian kualitatif, responden lebih bebas untuk menunjukkan pandangan mereka mengenai subjek tertentu yang berkaitan dengan objek kajian.

Dalam penyelidikan kualitatif jawapannya tidak objektif, dan tujuannya bukan untuk mengira kuantiti hasilnya, tetapi untuk dapat memahami tingkah laku kumpulan sasaran tertentu.

Biasanya, kaji selidik kualitatif dilakukan dengan sebilangan kecil responden.

Pilihan penyelidikan kualitatif sebagai metodologi penyelidikan dibuat apabila tujuan kajian ini adalah untuk memahami mengapa perkara tertentu, seperti pilihan pemilih, persepsi pengguna, dan sebagainya.

Penyelidikan Kualitatif dan Penyelidikan Kuantitatif

Berbeza dengan kualitatif, tujuan penyelidikan kuantitatif adalah untuk mendapatkan indeks numerik yang menunjukkan keutamaan, tingkah laku dan tindakan individu lain yang dimiliki oleh suatu kelompok tertentu atau masyarakat.

Kaedah kuantitatif adalah objektif, kerana ia mengikuti model penyelidikan piawai, seperti soal selidik pelbagai pilihan.

Sampel yang dikumpul untuk mengambil bahagian dalam penyelidikan kuantitatif juga biasanya lebih besar daripada kaedah kualitatif.

Walau bagaimanapun, adalah wajar menekankan bahawa penyelidikan kualitatif tidak berfungsi sebagai pengganti model kuantitatif, melainkan sebagai pelengkap penting.

Satu lagi perbezaan penting antara kedua-dua model penyelidikan saintifik adalah pada sudut pandangan penyelidik mengenai organisasi penyelidikan: dalam kuantitatif, pendapat penyelidik harus dikecualikan; kualitatif, pendapat penyelidik boleh diintegrasikan ke dalam penyelidikan.

Ketahui lebih lanjut mengenai pelbagai jenis penyelidikan dan lihat apa yang perlu ditulis dalam metodologi.

Kategori Popular

Top