Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Singkatan dalam sebut harga mengikut piawaian ABNT

Ketika datang ke CBT, salah satu mata pelajaran yang paling memerlukan perhatian pelajar pastinya merupakan cita-cita.

Antara piawaian ABNT untuk kerja akademik, standard 10520/2002 adalah salah satu yang paling luas. Adalah mungkin untuk mencari pelbagai jenis petikan yang boleh digunakan dalam kerja, pembentukannya dan juga beberapa singkatan yang, selain menjelaskan sifat kutipan, membantu mengekalkan keterbacaan teks.

Atas sebab ini, kita ada di sini singkatan yang paling banyak digunakan dalam petikan di akademik, serta penjelasan tentang cara menggunakannya:

Apud

Ungkapan apud bermaksud "dipetik oleh" dan juga disebut sebut harga dengan cara. Ia digunakan apabila sebut harga terdiri daripada sebutan sumber yang lain. Dalam contoh di bawah, pengarang kerja memetik Ribas, yang ceritanya sebenarnya ditulis oleh Lima.

Contoh:

 • Menurut Ribas (apud LIMA, 1987, ms 215), "Pentadbiran Awam tidak boleh dilarang daripada penipuan yang menghalangi oleh hukuman itu tindakan yang, ... berdiri di jalan pembangunan tindakan pentadbiran yang kerap."

Passim

Ini bermakna "di sana sini". Ia digunakan apabila maklumat yang dikutip berasal dari halaman yang berlainan dari dokumen yang sama. Memandangkan ungkapan itu mengelakkan sebutan banyak nombor, penggunaannya membantu mengekalkan kebolehbacaan teks.

Contoh:

 • RIBEIRO, 1997, passim.

Et al.

Ini bermakna "dan yang lain". Ia digunakan apabila sumber yang disebutkan mempunyai banyak pengarang dan sebutan semua akan menjejaskan pembacaan teks.

Contoh:

 • DIDIER et al., 2017.

Et seq. atau jujukan

Istilah bermaksud masing-masing, "mengikuti" dan "mengikuti". Ia digunakan apabila anda tidak mahu menyebut semua halaman quote yang dimasukkan. Ia mempunyai kesan yang sama kepada ekspresi passim, yang menyumbang kepada kebolehbacaan teks.

Contoh:

 • Menurut Morim (2000, p.56 et seq.), Ia adalah dalam bahasa yang ...

Loc. Cit.

Dari Latin citato madu, yang bermaksud "di tempat yang dipetik". Ungkapan digunakan untuk menunjukkan bahawa sebut harga diambil dari halaman yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam contoh di bawah, nota kaki kedua mengulangi sebut harga yang berbeza dari yang pertama, tetapi terletak pada halaman yang sama.

Contoh:

 • ¹TOMASELLI.1992, hlm. 33-46.
 • ²TOMASELLI, loc. cit.

Sama atau id.

Ini bermakna "dari pengarang yang sama". Apabila lebih daripada satu kerja oleh pengarang yang sama disebut, ungkapan idem atau id. menghalang pengulangan yang tidak perlu nama yang sama.

Contoh:

 • ¹LENZA. 2015, ms. 302
 • "Id. 2017, ms. 48

Ibid. Atau ibid.

Ini bermakna "dalam kerja yang sama". Seperti ungkapan sebelumnya, ia mengelakkan pengulangan tajuk karya yang tidak perlu apabila disebutkan lebih daripada satu kali.

Contoh:

 • CARLOS, Matheus. Manual Undang-undang Pentadbiran, ms.37
 • "CARVALHO, Matheus. Ibid., P.205

Opus citatum atau op. cit.

Ini bermakna "kerja yang dipetik". Ungkapan ini juga menggantikan nama kerja, tetapi digunakan dalam kes-kes di mana kerja kedua dipetik selepas yang pertama (disebutkan semula).

Contoh:

 • ¹ CARVALHO, Matheus. Manual Undang-undang Pentadbiran, ms.37
 • ² LENZA. 2015, ms. 81
 • ³ CARVALHO, Matheus. op.cit., p.58

Cf.

Ini bermakna "periksa ia". Ia digunakan untuk membuat cadangan bacaan mengenai subjek yang ditangani di tempat kerja. Dengan cara ini, singkatan itu tidak semestinya bermaksud sebut harga.

Contoh:

 • ² Cf. CALDEIRA, 1992.

Perlu dinyatakan bahawa standard ABNT 10520/2002 jelas menyatakan bahawa ungkapan idem atau id., ibid atau ibid., opus citatum atau op.cit dan cf. hanya boleh digunakan pada halaman yang sama dengan yang mereka rujuk.

Jawatan Popular, 2020

Kategori Popular

Top