Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Kelas tatabahasa

Apakah Kelas Tatabahasa:

Kelas tatabahasa atau kelas kata adalah nama yang diberikan kepada kumpulan yang mengklasifikasikan perkataan, berdasarkan struktur sintaksis dan morfologinya .

Dalam bahasa Portugis, terdapat sepuluh kelas tatabahasa, yang dibahagikan kepada kelas tatabahasa yang berubah-ubah dan tidak berubah.

Kelas tatabahasa yang berubah - ubah dikenal dengan: kata benda, kata sifat, angka, kata ganti, kata kerja dan artikel.

Kelas - kelas tatabahasa yang tidak terhingga adalah ditakrifkan oleh kata keterangan, konjungsi, sindiran, dan pengakuan (proposisi, postposisi dan sirkulasi).

Apabila seseorang mengatakan bahawa kelas tatabahasa berubah-ubah, ia bermakna bahawa ia mempunyai keupayaan untuk flex, iaitu, untuk membentuk bentuk jamak atau tunggal, maskulin atau feminin, dan sebagainya.

Yang invarian yang statik, iaitu, mereka tidak mengalami crunches dalam struktur mereka.

Morfologi adalah bidang pengajian khusus dalam kelas tatabahasa, iaitu, bagaimana kata-kata dibentuk dan ciri-ciri sintaksis dan morfologi mereka.

Ketahui lebih lanjut mengenai makna morfologi.

KelasFungsi / Ciri
Noun

Perkataan yang menamakan benda, makhluk, tempat. Mereka boleh dilarutkan dalam "jantina", "nombor" dan "ijazah".

Kata kerjaPerkataan yang menunjukkan tindakan, keadaan, kejadian atau fenomena. Mereka boleh dibengkokkan dalam "nombor", "suara", "orang", "mod", "masa" dan "melihat".
AdjektifPerkataan yang mencirikan atau memenuhi syarat kata nama. Mereka boleh dilarutkan dalam "jantina", "nombor" dan "ijazah".
Kata keteranganKata-kata yang mengubah kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan yang lain. Mereka adalah invarian, tetapi beberapa peribahasa boleh dilenturkan dalam "ijazah".
PronounPerkataan yang menggantikan, mengiringi, menentukan atau mengubahsuai beberapa kata nama dalam ayat. Mereka boleh berat sebelah menjadi "jantina, " "nombor, " dan "orang."
Kata PengantarPerkataan yang menubuhkan hubungan antara dua istilah ayat.
PerkaraKata-kata yang mendahului kata nama, menentukan atau tidak sama. Mereka boleh berat sebelah menjadi "jantina" dan "nombor."
SasaranKata-kata yang menyatakan emosi, perasaan atau keadaan minda. Mereka adalah invarian.
SempenaPerkataan yang berfungsi sebagai elemen hubungan antara dua solat atau syarat doa yang sama. Mereka adalah invarian.
AngkaPerkataan yang menunjukkan kuantiti, sama ada orang, benda, dan sebagainya. Mereka boleh berat sebelah menjadi "jantina" dan "nombor."

Kategori Popular

Top