Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Exegesis

Apa itu Exegese:

Eksegesis adalah analisis terperinci, teliti, tafsiran, atau penjelasan mengenai kerja, teks, perkataan, atau ekspresi.

Secara etimologis, istilah ini berasal dari exégésis Yunani, yang bermaksud "penafsiran", "terjemahan" atau "menjalankan (mendedahkan) fakta-fakta".

Biasanya, tafsiran digunakan untuk penafsiran dan penerangan kritikal terhadap karya seni, undang-undang dan sastera, khususnya teks keagamaan.

Exegetes, diberikan kepada exegesis, mesti mahir dalam pelbagai disiplin yang merangsang analisis kritikal, seperti kritik teks, kajian latar belakang sejarah dan budaya, penyiasatan asal teks, dan lain-lain tata bahasa dan kerja asal.

Exegesis Alkitab

Dalam kitab, penekanan adalah kajian tafsiran tatabahasa dan sistematik Kitab Suci.

Agar seseorang dapat melakukan tafsiran alkitabiah, dia mestilah pakar dalam bahasa alkitabiah asal, seperti bahasa Yunani dan Ibrani.

Kebalikan dari eksegesis alkitabiah adalah eisegenesis, apabila tafsiran dibuat secara eksklusif berdasarkan teori subjektif, tanpa penyelidikan atau analisa teks yang mendalam dan nyata.

Exegesis Undang-undang

Tafsiran undang-undang adalah berdasarkan apa yang dipanggil Sekolah Penafsiran, arus pemikiran juspositivis, iaitu, yang cuba menjelaskan fenomena undang-undang dari norma-norma dan undang-undang yang ditubuhkan oleh pihak berkuasa masyarakat tertentu.

Exegesis dan Hermeneutics

Hermeneutics dianggap oleh banyak orang sebagai sinonim penafsir, kerana ia juga terdiri daripada seni atau teknik menafsirkan dan menerangkan teks.

Ketahui lebih lanjut mengenai maksud Hermeneutics.

Pada hakikatnya, perbezaan utama antara exegesis dan hermeneutics adalah peraturan dan teknik khusus yang setiap sistem penafsirannya ada.

Lihat juga makna Homiletik.

Kategori Popular

Top