Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Ditolak

Apa yang Ditolak:

Ditolak adalah ciri sesuatu yang tidak dibenarkan, yang tidak diberikan, iaitu sesuatu yang dinafikan .

Istilah ini cukup umum dalam bidang undang-undang, dan boleh menggambarkan perbuatan mahkamah atau hakim yang tidak memberikan permintaan untuk sesuatu, misalnya habeas corpus, misalnya.

Terdapat undang-undang yang mengawal penolakan tuntutan undang-undang dan permohonan di Brazil, yang diperuntukkan dalam Perkara 544 dan 1, 201 Tatacara Tatacara Sivil.

Nota fiskal dinafikan

Dalam cawangan ekonomi dan perniagaan secara amnya, ini istilah yang sangat digunakan, merujuk kepada status penafian invois dengan Setiausaha Perbendaharaan.

Penafian invois berlaku apabila Sekretariat Kewangan tidak menerima penerimaan nota tertentu, disebabkan penangguhan atau penyelewengan penerbit atau, dalam beberapa kes, penerima.

Dalam kes ini, syarikat hanya akan dapat menyerahkan semula jualannya selepas diperbaharui oleh Jabatan Kewangan.

Terdapat perbezaan besar antara invois yang ditolak dan invois ditolak .

Penolakan invois tidak ada kaitan dengan keadaan kegagalan syarikat, tetapi ada beberapa kesalahan dalam mengisi nota, pemadaman dalam tandatangan atau ketika belum mendaftar untuk mengeluarkan invois, misalnya.

Kategori Popular

Top