Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi angka Roman

Apakah Nombor Roman:

Angka Rom atau angka Rom adalah perwakilan berangka yang dicipta semasa Empayar Rom purba .

Orang-orang Rom, untuk memudahkan sistem penomboran mereka, memaparkan corak huruf berdasarkan abjad Latin sebagai perwakilan jumlah angka tertentu.

Angka Rom diwakili oleh huruf besar berikut: I, V, X, L, C, D, M, di mana:

Orang-orang Rom kuno tidak menyedari angka sifar, jadi tidak ada perwakilan untuk sifar dalam angka Roman.

Jadual Bilangan Roman (1 hingga 3, 000)

I - 1

II - 2

III - 3

IV - 4

V-5

VI - 6

VII-7

VIII-8

IX - 9

X-10

XI-11

XII - 12

XIII - 13

XIV - 14

XV-15

XVI - 16

XVII - 17

XVIII - 18

XIX - 19

XX - 20

XXX - 30

XL-40

L-50

LX-60

LXX-70

LXXX-80

XC-90

C-100

CC-200

CCC-300

CD-400

D-500

DC-600

DCC-700

DCCC-800

CM-900

M-1000

MM-2000

MMM-3000

Kaedah Penggunaan untuk Nombor Roman

Terdapat beberapa peraturan untuk penggunaan angka Romawi, contohnya:

  • Huruf I digunakan hanya sebelum V dan X, sebagai contoh: IV = 4; IX = 9.
  • Huruf X hanya digunakan sebelum L dan C, misalnya: XL = 40; XC = 90
  • Huruf C digunakan hanya sebelum D dan M, sebagai contoh, CD = 400; CM = 900
  • Huruf I, X, C dan M dikumpulkan hanya diikuti tiga kali, misalnya: III = 3; XXX = 30.
  • Untuk mewakili nombor yang lebih besar dari 4000 sengkang di atas huruf digunakan, yang bermaksud mendarabkan angka dengan seribu.
  • Huruf yang sama ditambah kepada nilai, sebagai contoh: II = 2; XX = 20.
  • Dua huruf yang berlainan dengan yang lebih kecil sebelum yang lebih besar, tolak nilai mereka, sebagai contoh: IV = 4; IX = 9.
  • Dua huruf yang berbeza dengan yang terbesar sebelum yang lebih kecil, tambah nilai mereka, sebagai contoh: VI = 6; XI = 11.
  • Sekiranya di antara mana-mana dua huruf ada yang lebih kecil, nilai huruf ini akan tergolong dalam huruf di sebelahnya, misalnya: XIX = 19; LIV = 54.

Lihat juga makna-makna Nombor dan ketahui lebih lanjut mengenai angka Arab.

Kategori Popular

Top