Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Berkontemplasi

Apa yang kontekstual:

Menegaskan adalah tindakan memasukkan situasi, peristiwa atau wacana yang mempunyai makna yang berkaitan dengan persekitaran atau tema yang dipersoalkan.

Fakta kontekstualisasi adalah penting untuk memberikan makna yang lebih baik kepada subjek, supaya ia dapat dijelaskan sepenuhnya. Ia menunjukkan keadaan yang ada di sekeliling sesuatu.

Contoh: "Peguam syarikat berusaha untuk menyontek semua kes bukti" .

Dalam bidang Linguistik, kontekstualisasi merujuk kepada fakta untuk membangunkan teks yang mempunyai perkataan atau ungkapan yang jelas dijelaskan, untuk memudahkan pemahaman umum mengenai teks yang dihasilkan.

Contoh: "Bianca berusaha untuk menerangkan kisah yang dikatakannya supaya setiap orang memahaminya . "

Akta kontekstualisasi adalah alat khas dari Sains Sosial, kerana ia menyangkut penyelidikan tentang kawasan bahawa individu tidak pernah terpencil dari persekitaran mereka, iaitu objek kajian mereka harus selalu dianalisis sehubungan dengan set fenomena yang mengelilingi mereka.

Dalam konteks ini, konteks dapat ditakrifkan sebagai satu set elemen atau fenomena yang berkaitan dengan satu sama lain untuk masuk akal.

Unsur-unsur dan fenomena ini juga boleh dikaitkan dengan konteks lain, misalnya, kerana dalam satu kejadian, segala sesuatu yang berlaku selari, dapat mempengaruhi pembangunan fakta ini dan tidak dapat sama.

Dalam bahasa Inggeris perkataan "contextualize" dapat diterjemahkan secara harfiah untuk kontekstual .

Sinonim untuk kontekstualizar

Perkataan itu boleh digantikan dengan sinonim seperti :

  • contextuar;
  • kemukakan konteks;
  • memberi konteks;
  • terangkan konteks;
  • huraikan konjungture;
  • terangkan keadaan;
  • mendedahkan keadaan;
  • mentafsir mengikut konteks.

Lihat juga makna konteksualisasi,

Kategori Popular

Top