Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Pemeriksaan

Apakah pemeriksaan:

Pemeriksaan bermaksud memeriksa atau memerhatikan dengan perhatian terhadap perincian . Istilah ini boleh merujuk kepada analisis berhati-hati yang dilakukan dengan tujuan mencari masalah atau kajian teknikal yang terperinci.

Menurut etimologi perkataan itu berasal dari bahasa Yunani inspectio.onis dan dalam bahasa Latin inspecti┼Źne .

Pemeriksaan kenderaan adalah peperiksaan yang dilakukan untuk memeriksa keselamatan dan pemuliharaan kereta. Penilaian dilakukan oleh para profesional yang menganalisis aspek teknikal untuk memastikan kereta tersebut dapat menunggang dengan selamat. Pemeriksaan kenderaan adalah wajib bagi pelesenan kereta dan disediakan di Kod Lalulintas Brazil.

Pemeriksaan keselamatan adalah analisis yang dilakukan dengan objektif mencari risiko atau kemungkinan kejadian yang boleh menyebabkan kemalangan atau mengurangkan keselamatan persekitaran. Mereka boleh dilakukan di tempat umum, tempat kerja, sekolah dan tempat tinggal.

Pemeriksaan kualiti dilakukan untuk mengesahkan dan menjamin mutu produk apa pun. Analisis dibuat daripada sampel yang dihasilkan. Ia digunakan secara meluas dalam syarikat untuk memantau kualiti banyak produk yang dibuat dan ditawarkan kepada pasaran.

Pemeriksaan kehakiman dilakukan oleh seorang hakim apabila terdapat keperluan untuk mengesahkan kejadian yang penting untuk keputusan dalam tuntutan hukum. Tujuannya adalah untuk menjelaskan soalan yang membantu mengklarifikasi fakta dan membantu dalam penghakiman.

Pemeriksaan sekolah menilai keadaan dan cara operasi penubuhan pendidikan. Dalam jenis tinjauan ini sekolah diperhatikan dalam beberapa aspek, seperti keadaan fizikal bangunan, prosedur pedagogi yang digunakan dan pentadbiran sekolah. Pemeriksaan sekolah adalah wajib dan disediakan dalam Garis Panduan Pendidikan dan Undang-undang Dasar.

Pemeriksaan juga merujuk kepada pemeriksaan yang dilakukan dengan orang muda yang mendaftar untuk menyediakan perkhidmatan ketenteraan.

Sinonim pemeriksaan

Antara maksud pemeriksaan yang berbeza, sinonim utama adalah:

  • Siasatan
  • Peperiksaan
  • Analisis
  • Penilaian
  • Pemeriksaan
  • Lawati
  • Pengawasan
  • Pemeriksaan
  • Pemeriksaan
  • Majalah

Lihat juga makna Lawatan dan Analisis.

Kategori Popular

Top