Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Bayaran Balik

Apakah Restitusi:

Bayaran balik mempunyai makna pulangan . Perkataan itu digunakan untuk merujuk kepada tindakan mengembalikan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain atau memulihkan apa yang telah hilang.

Satu lagi makna perkataan restitusi adalah untuk mengembalikan objek atau keadaan kepada keadaan asalnya.

Bayaran balik juga boleh digunakan untuk tujuan membayar hutang, menerima ganti rugi atau membayar sejumlah wang.

Perkataan itu berasal dari bahasa Latin restitutio.onis, yang bermaksud "memulihkan" atau "memulihkan".

Terdapat sinonim yang biasa untuk perkataan: bayaran balik, bayaran balik, pembalikan, pemulihan, dan penyata. Mereka boleh menjadi antonim pengembalian: penolakan, pemerasan, kepupusan, embolisme dan penyelenggaraan.

Ketahui maksud Sneak.

Perkataan ini juga banyak digunakan berhubung dengan cukai pendapatan (IR). Kembalinya cukai pendapatan adalah pengembalian sebahagian daripada cukai yang dikutip oleh pembayar cukai.

Pengiraan amaun yang dikembalikan dalam pembayaran balik IR dibuat selepas analisis antara pendapatan pembayar cukai dan perbelanjaan yang diisytiharkan olehnya.

Lihat lebih lanjut mengenai makna Cukai Pendapatan dan Cukai.

Kategori Popular

Top