Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Inventori

Apakah Inventori:

Inventori adalah dokumen perakaunan yang terdiri daripada penyenaraian barang yang dimiliki oleh seseorang, entiti atau komuniti.

Di dalam sebuah syarikat, inventori dibuat supaya keseimbangan sebenar dapat diperolehi.

Di banyak negara pentadbiran awam telah memulakan inventori mandatori, kerana ia merupakan amalan penting dalam pengurusan perniagaan kerana ia membantu untuk menentukan hasilnya dengan memudahkan pentadbiran fiskal. Menurut undang-undang, keputusan inventori mestilah didaftarkan dengan betul.

Dalam konteks perniagaan, inventori sering dilakukan dengan tujuan menentukan kecairan syarikat, dalam hal pemisahan mitranya.

Inventori adalah kaedah pendaftaran yang membolehkan anda tahu pada bila-bila masa stok sedia ada, iaitu, bahan-bahan di gudang atau gudang. Kaedah ini memungkinkan untuk menentukan keuntungan dan kerugian perniagaan tertentu.

Inventori dan perkongsian

Dalam bidang undang - undang, apabila kematian seseorang berlaku, inventori mereka diambil dan akibatnya perkongsian aset mungkin antara individu yang layak, iaitu waris.

Dalam kes ini, inventori boleh dilakukan dalam cara kehakiman atau ekstremisial.

Persediaan extrajudicial lebih cepat, dilakukan melalui surat ikatan awam di kantor notaris.

Sebaliknya, inventori kehakiman, seperti nama namanya, dilakukan di bawah pengawasan hakim. Ia berlaku apabila tiada perjanjian di antara ahli waris dalam perkongsian, apabila ahli waris adalah kecil atau apabila orang yang telah meninggal telah menyatakan kehendaknya melalui suatu wasiat.

Inventori perhutanan

Penyediaan hutan terdiri daripada rekod, peranan atau hubungan spesies tanaman tempat tertentu.

Biasanya dokumen ini menyajikan data geografi dan botani seperti ketinggian, lokasi, cerun bumi, penutup vegetasi, lokasi spesies sedia ada, sifat substrat, dan sebagainya.

Jawatan Popular, 2020

Id

Kategori Popular

Top