Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Pembayaran Balik

Apakah Bayaran Balik:

Pembayaran balik adalah tindakan atau kesan pembayaran balik, iaitu, melaksanakan ganti rugi, ganti rugi, pampasan . Ia adalah kata nama maskulin yang merujuk kepada pembayaran kecederaan yang disebabkan oleh peristiwa yang pernah dialami.

Penggantian jumlah tertentu mungkin terdiri daripada beberapa aspek, contohnya:

Penggantian pembayaran disediakan dalam Kod Perlindungan Pengguna, yang menentukan bahawa pembekal yang baik atau perkhidmatan, mempunyai kewajiban untuk memulihkan pengguna apabila produk tersebut tidak menyajikan kondisi penggunaan yang sempurna, atau bahkan ketika layanan tersebut tidak dilakukan .

Pembayaran balik juga harus dibuat, oleh syarikat tenaga, apabila terdapat kejutan elektrik yang menyebabkan kerosakan pada peralatan elektrik.

Bayaran yang tidak dikenakan kepada pelanggan oleh institusi kewangan sepatutnya dikenakan bayaran balik.

Dalam perlanggaran yang melibatkan pengangkutan, adalah kewajipan pelakunya fakta, untuk membuat pengembalian nilai keseluruhan kerosakan.

Jawatan Popular, 2020

Kategori Popular

Top