Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Bahasa kiasan

Apakah bahasa kiasan:

Bahasa kiasan terdiri daripada alat atau modaliti komunikasi, yang menggunakan angka bahasa untuk mengekspresikan rasa tidak literal dari ucapan yang diberikan.

Bahasa kiasan digunakan untuk memberi ucapan lebih jelas, untuk memperluas makna perkataan. Di samping itu, ia juga berfungsi untuk membuat makna yang berlainan atau apabila pemanggil tidak mencari istilah yang sesuai untuk apa yang dia mahu berkomunikasi.

Tafsiran bahasa kiasan mungkin bergantung pada konteks setiap individu, kerana ini adalah jenis bahasa yang tidak konvensional yang tidak berdasarkan norma biasa komunikasi.

b) Dalam contoh kedua, perkataan itu muncul dengan makna yang lain, mudah difahami interpretasi yang berbeza, bergantung kepada konteks di mana ia digunakan. Dalam kes ini, makna konotatif - atau konotasi tanda linguistik wujud.

Berkaitan dengan semantik, bahasa kiasan terdiri daripada tokoh bahasa, yang berfungsi sebagai unsur penstrukturan bahasa. Ia adalah bertentangan dengan bahasa literal, yang menggunakan kata-kata dalam makna sebenar mereka.

Apabila bahasa kiasan digunakan, tafsiran bergantung kepada pendengar atau pembaca. Terdapat beberapa ujian di mana keupayaan menafsirkan dinilai, dan orang itu harus mengenal pasti angka bahasa yang digunakan dalam pernyataan.

Angka ucapan dapat: tokoh-tokoh ucapan, tokoh-tokoh pembinaan, tokoh-tokoh pemikiran dan angka-angka bunyi .

Contoh bahasa kiasan

"Dia tenggelam dalam kebimbangannya. " Frasa ini mesti ditafsirkan dalam pengertian kiasannya, kerana tidak mungkin secara fizikal bagi seseorang untuk lemas dengan kebimbangan. Dalam kes ini, frasa bermakna bahawa kebimbangan individu adalah mengehadkan dan mencederakan.

" Apabila Francisco tiba di sana, dia berhadapan dengan pintu ." Ungkapan ini dapat ditafsirkan dalam dua cara: secara literal atau dalam arti kiasan. Makna literal menunjukkan bahawa Francisco tiba di tempat tertentu dan secara harfiah mengecam mukanya di pintu. Makna kiasan tidak menyentuh kejutan fizikal, tetapi menunjukkan bahawa apabila Francisco tiba di sana, pintu ditutup dan dia tidak dapat masuk.

Denotasi dan konotasi

Denotasi dan konotasi berfungsi untuk menyatakan makna yang dimaksudkan oleh pengantara. Oleh itu, denotasi merujuk kepada makna literal, manakala konotasi, digunakan secara meluas dalam bahasa puitis, merujuk kepada makna kiasan dan penciptaan makna baru.

Kategori Popular

Top