Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Untuk melangkah

Apakah Transcender:

Transcend adalah kata kerja transitif dan intransitif yang bermaksud untuk meninggikan kesat, mengatasi, melampaui atau melampaui sesuatu .

Menurut psikologi, melampau adalah berkaitan dengan pemikiran dan emosi, dan ia adalah keupayaan manusia untuk mengatasi halangan-halangan tertentu, menjadi lebih tinggi dari beberapa keadaan.

Transendensi juga boleh dilihat sebagai perbuatan membezakan dirinya dari individu lain dengan cara yang positif, mencapai tahap yang lebih tinggi dalam kerja atau konteks yang diberikan.

Dalam Falsafah, untuk melampaui adalah untuk mengatasi had pengetahuan dan apa yang transendental dikaitkan dengan sebab murni, yang mendahului semua pengalaman.

Transenden

Konsep transendensi merujuk kepada aktiviti kognitif yang terdiri daripada peralihan dari prinsip pengetahuan kepada kesimpulan luaran. Dalam falsafah ia mewakili antonym of immanence.

Menurut metafisika, transendensi mengandaikan kewujudan realiti yang berbeza dalam segi kualitatif dan bebas daripada alam semula jadi dan kesedaran manusia.

Menurut falsafah dan fenomenologi eksistensial, transendensi mempunyai peranan untuk menentukan struktur kesedaran, melihat kesedaran sebagai kesungguhan dan keterbukaan kepada dunia luar.

Kategori Popular

Top