Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Persetujuan

Apakah Persetujuan:

Persetujuan adalah kata nama maskulin yang menyatakan tindakan persetujuan, dan bererti pemberian izin atau lesen untuk tindakan tertentu yang diamalkan.

Kebenaran berlaku apabila ada kehendak bebas, supaya sikap diambil untuk mencapai tujuan. Ia adalah satu cara untuk bersetuju dan memberi kelulusan kepada seseorang.

Ia mengandaikan kewujudan persetujuan (persetujuan sukarela), yang terdiri daripada pengetahuan intelektual matlamat yang bertujuan untuk dicapai. Ia juga merenungkan kehendak praktikal berhubung dengan cara yang digunakan untuk mencapai matlamat yang sama.

Persetujuan adalah asas dalam tanggungjawab moral dan memberikan keaslian kepada tindakan-tindakan tertentu, seperti perkahwinan dalam pelbagai agama, di mana persetujuan kedua-dua orang adalah wajib.

Borang persetujuan percuma dan bermaklumat

Istilah persetujuan yang bebas dan bertenaga (juga dikenali dengan singkatan TCLE) adalah dokumen yang digunakan dalam skop kajian ilmiah, dengan tujuan memberikan informasi kepada potensi sukarela dalam penyelidikan. TCLE mengandungi semua maklumat yang penting bagi responden untuk membuat keputusan yang berasas mengenai penyertaan mereka dalam projek penyelidikan. Sekiranya individu memutuskan untuk menandatangani ICF, dia menegaskan persetujuannya untuk mengambil bahagian dalam kajian ini.

Terdapat model standard TCLE di internet, bagaimanapun, adalah penting untuk dicatat bahawa setiap pencarian adalah unik, dan setiap TCle akan berbeza. Dokumen ini meringkaskan protokol yang akan dipenuhi semasa penyelidikan dan dicetak dalam dua cara: satu yang memiliki penyelidik dan satu lagi yang tinggal dengan sukarelawan atau wakil perundangannya.

Maklumat Berkenaan

Perakuan yang dimaklumkan adalah amalan biasa dalam perubatan semasa, yang terdiri daripada kewajipan undang-undang dan moral doktor dan hak pada bahagian pesakit. Perakuan yang dimaklumkan adalah proses di mana seorang doktor memberi maklumat kepada pesakit mengenai rawatan atau prosedur yang mungkin. Jika pesakit memahami maklumat yang diberikan dan menunjukkan kesanggupan untuk mematuhi rawatan, dia menandatangani dokumen itu, dengan itu menunjukkan persetujuannya.

Jika pesakit menganggap bahawa dia tidak mahu melakukan rawatan, dia juga menandatangani dokumen itu, menyatakan bahawa dia dimaklumkan tentang kemungkinan rawatan yang dia memutuskan untuk tidak mengikuti. Dengan cara ini, jika doktor memenuhi kewajipannya untuk memberikan maklumat yang diperlukan, dia tidak boleh dipertanggungjawabkan jika sesuatu berlaku kepada pesakit akibat rawatan atau kekurangan rawatan.

Jawatan Popular, 2020

Kategori Popular

Top