Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi UNDP

Apakah UNDP:

UNDP ( Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa ) adalah akronim bagi rangkaian pembangunan global Pertubuhan Bangsa - Bangsa Bersatu yang bertujuan untuk membangunkan dalam pelbagai bidang melalui projek yang berlainan.

UNDP menyediakan sokongan teknikal kepada rakan-rakannya menerusi pelbagai metodologi, menyediakan kepakaran dan perundingan dalam rangkaian kerjasama teknikal antarabangsa yang luas.

UNDP bertujuan menyumbang kepada pembangunan manusia, memerangi kemiskinan dan mengutamakan bidang-bidang terpenting negara yang akan dibangunkan. Salah satu fokus utama UNDP di Brazil adalah untuk dapat dinamik melalui perkhidmatan dinamik, menyelaraskan mereka dengan keperluan negara.

Semua pembangunan, dari projek-projek, dijalankan bersama dengan Kerajaan, institusi kewangan, sektor swasta dan masyarakat awam.

UNDP dan HDI

UNDP berkaitan dengan HDI kerana ia bertujuan untuk mengubah lebih baik dan menghubungkan negara-negara dengan pengetahuan, pengalaman dan sumber daya supaya orang dapat membina kehidupan yang lebih baik. UNDP dilaksanakan di 177 negara, bekerja dengan negara-negara pembangunan, untuk membolehkan mereka mencapai penyelesaian kepada cabaran global dan nasional.

Kategori Popular

Top