Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi TJLP

Apakah TJLP:

TJLP bermaksud Kadar Faedah Jangka Panjang, indeks ekonomi yang ditetapkan oleh Langkah Sementara No. 684, bertarikh 31 Oktober 1994, yang diterbitkan dalam Warta Rasmi Kerajaan Persekutuan pada 3 November 1994 dan dipinda oleh Undang-undang 10183/2001.

TJLP diwujudkan untuk merangsang dan mengawal pelaburan jangka panjang dalam infrastruktur (loji kuasa hidroelektrik, pelabuhan, lapangan terbang, sistem telekomunikasi, kereta api, jalan raya, rangkaian pengedaran air dan rawatan kumbahan, dan lain-lain) dan sektor pengguna.

Pembiayaan jangka panjang yang diberikan oleh Bank Negara untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial (BNDES) juga dikawal oleh TJLP.

Pengiraan TJLP berdasarkan parameter berikut:

  • Sasaran Inflasi: IPCA - Indeks Harga Pengguna Luas adalah indeks lalai;
  • Premium risiko: semakin besar kebarangkalian kehilangan pelaburan keselamatan awam berhubung dengan pelaburan lain yang dianggap sebagai insurans, semakin besar risiko premium.

Badan yang bertanggungjawab untuk penetapan suku tahunan kadar peratusan TJLP adalah Majlis Monetari Negara (CMN). Pendedahan adalah tanggungjawab Bank Sentral Brazil.

Kategori Popular

Top