Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Ah

Definisi Perakaunan IFRS

Apakah Perakaunan IFRS:

Akronim Bahasa Inggeris IFRS - Standard Pelaporan Kewangan Antarabangsa bermaksud Standard Pelaporan Kewangan Antarabangsa, dalam terjemahan Portugis.

IFRS adalah satu set piawaian perakaunan antarabangsa yang dikeluarkan dan disemak semula oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Antarabangsa (IASB), yang bertujuan untuk menyeragamkan prosedur dan dasar perakaunan antara negara-negara, meningkatkan rangka kerja konseptual dan tafsiran yang sama mengenai penyata kewangan.

Untuk analisis laporan kewangan yang ditafsirkan dengan cara yang sama oleh pengguna (pengurus, pelabur, penganalisis dan institusi), ciri-ciri kualitatif seperti kejelasan, kebolehpercayaan, kaitan, dan keseimbangan antara kos dan penyediaan penyata kewangan, mempunyai kriteria yang sama.

Jawatankuasa Pernyataan Perakaunan (CPC) telah diwujudkan melalui Resolusi CFC No. 1, 055 / 05 dengan tujuan mengeluarkan pengumuman teknikal yang bertujuan untuk menumpukan perakaunan Brazil ke piawaian antarabangsa.

Lihat juga Prinsip Perakaunan.

Kategori Popular

Top