Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Inklusi

Apakah Inklusi:

Inklusi adalah perbuatan termasuk dan menambah, iaitu, menambahkan benda atau orang ke dalam kumpulan dan nukleus yang sebelumnya bukan sebahagian daripadanya.

Secara sosial, inklusi merupakan tindakan kesaksamaan antara individu yang berbeza yang mendiami masyarakat tertentu. Oleh itu, tindakan ini membolehkan semua orang mempunyai hak untuk mengintegrasikan dan mengambil bahagian dalam pelbagai dimensi persekitaran mereka, tanpa menderita apa-apa jenis diskriminasi dan prasangka.

Beberapa sinonim utama inklusi adalah: pengenalan; penempatan; pemerbadanan; penyisipan; integrasi; penglibatan; rangka kerja; skop; meliputi; dan penutupan.

Kemasukan sosial

Ia dibentuk oleh satu set tindakan, kebanyakannya dilindungi oleh undang-undang, yang menjamin penyertaan yang sama dari semua anggota masyarakat.

Kemasukan sosial menyediakan integrasi semua individu, tanpa mengira keadaan fizikal, pendidikan, jantina, orientasi seksual, etnik, antara aspek lain.

Ketahui lebih lanjut mengenai Kemasukan Sosial.

Kemasukan Sekolah

Ia terdiri daripada idea bahawa semua warga negara mempunyai hak untuk mendapat akses kepada sistem pendidikan, tanpa pengasingan dan diskriminasi, kerana gender, agama, etnik, kelas sosial, keadaan fizikal dan psikologi, dan sebagainya.

Ketahui lebih lanjut mengenai Kemasukan Sekolah.

Kemasukan Digital

Ia mewakili peluang yang sama untuk semua rakyat mendapat akses kepada teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).

Kesimpulannya, kemasukan digital terdiri daripada pendemokrasian teknologi, di mana, tanpa kelas sosial, etnik, agama dan kuasa ekonomi, individu dapat memanfaatkan alat teknologi.

Ketahui lebih lanjut mengenai Kemasukan Digital.

Kategori Popular

Top