Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi RH

Apakah HR:

Akronim HR bermaksud Sumber Manusia. Di dalam sebuah syarikat, HR adalah jabatan yang mempunyai tanggungjawab pemilihan, pengambilan, latihan, imbuhan, latihan kebersihan dan keselamatan di tempat kerja, dan pembentukan semua komunikasi mengenai pekerja organisasi.

HR juga boleh merujuk kepada jumlah pekerja dan pekerja yang membentuk organisasi, biasanya disebut sebagai sumber manusia syarikat.

HR juga merupakan satu set amalan sumber manusia, yang terdiri daripada semua keputusan yang diambil oleh syarikat untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada pada sektor Sumber Manusia.

Pengurusan Sumber Manusia adalah bidang pengajian yang membolehkan profesional terlatih menguruskan orang dan menangani semua proses yang berkaitan dengan pengurusan kakitangan syarikat.

Profesional HR bertanggungjawab menguruskan pelan kerjaya; menentukan dasar upah, imbuhan, insentif dan faedah; menilai keperluan untuk mengupah pekerja baru; membangunkan strategi dan rancangan operasi untuk pengambilan dan menyediakan integrasi pekerja baru dalam organisasi.

Kategori Popular

Top