Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Untuk mengukur

Apakah tanda aras:

Penandaarasan bermaksud mengukur, menyemak, memeriksa ukuran atau berat berdasarkan standardisasi rasmi. Ia sinonim dengan penentukuran atau penalaan. Untuk mengukur adalah untuk menentukan pengijazahan alat ukur. Sebagai contoh, memeriksa hidrometer, yang mengukur jumlah air yang dibelanjakan di kediaman, bermakna menetapkan instrumen untuk pengukuran yang betul terhadap nilai-nilai tersebut.

Pemantauan tekanan darah adalah untuk mengukur nilai-nilai sistolik (tinggi) dan diastolik (rendah) untuk melihat apakah tekanan darahnya sesuai dengan parameter normal atau jika ada diagnosis hipertensi.

Dalam arti kiasan, untuk mengukur adalah untuk menilai pengetahuan dan mengukur kecekapan calon melalui pemeriksaan atau ujian. Sebagai contoh, ENEM adalah Peperiksaan Sekolah Kebangsaan yang bertujuan untuk menentukan sama ada peserta yang mencapai tahap akhir sekolah menengah, mempunyai penguasaan kandungan yang dipelajari dan asas-asas pengetahuan penting lainnya.

Bench x Perceive

Persamaan antara ejaan kedua-dua istilah menyebabkan kekeliruan dalam kegunaannya. Auferir bermaksud keuntungan, untuk mendapatkan kelebihan kewangan. Sebagai contoh, "tahun ini syarikat membuat keuntungan lebih tinggi daripada tahun lepas."

Kategori Popular

Top