Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Kakitangan

Apakah kakitangan:

Kakitangan adalah istilah bahasa Inggeris yang bermaksud "peribadi" dalam pengertian pasukan atau pekerja. Istilah ini digunakan untuk menentukan orang yang tergolong dalam kumpulan kerja organisasi tertentu.

Ia juga merujuk kepada kakitangan syarikat, sumber manusia atau agensi kakitangan .

Kakitangan adalah kumpulan orang yang merupakan sebahagian daripada kumpulan kerja tertentu atau yang bekerjasama. Sebagai contoh, kakitangan perubatan.

Dalam menganjurkan acara, seperti pertunjukan muzik misalnya, artis mempunyai pasukan untuk menyokong setiap saat acara tersebut. Kakitangan adalah seluruh pasukan yang akan memberikan semua sokongan kepada artis dan persembahan pertunjukan. Mereka yang menjadi sebahagian daripada kakitangan mempunyai peranan khusus untuk bermain sebelum, semasa dan selepas persembahan.

Dalam perjalanan rasmi pihak berkuasa kerajaan sebuah negara, kakitangan mengkoordinasikan semua prosedur perjalanan dan penyertaan pihak berkuasa dalam acara rasmi semasa lawatan, termasuk keselamatan. Staf adalah jawatankuasa yang terdiri daripada ahli yang menyediakan semua sokongan yang diperlukan.

Kategori Popular

Top