Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

VIP

Definisi CNPJ

Apa itu CNPJ:

CNPJ adalah singkatan untuk Daftar Negara Entiti Undang-Undang . Ia adalah daftar di mana semua entiti dan individu yang sah (individu yang mengeksploitasi kegiatan secara individu untuk tujuan keuntungan) dikehendaki mendaftar sebelum memulakan aktiviti mereka.

Bagi entiti undang-undang, CNPJ mempunyai fungsi yang sama dengan Pendaftaran Wajib Pajak Individu (CPF) bagi warganegara (individu), iaitu, pengenalan dengan Perkhidmatan Hasil Persekutuan Brazil, yang merupakan badan yang bertanggungjawab untuk mentadbir pendaftaran Individu dan Entiti Undang-undang.

CNPJ mempunyai pelbagai maklumat, seperti nama entiti, alamat, tarikh pembukaan, perihal aktiviti ekonomi, sifat undang-undang, pengesahan keadaan kadaster dalam Hasil Persekutuan, antara lain data yang menarik kepada persekutuan, negeri, Daerah Persekutuan dan Perbandaran.

Pada bulan Julai 1999, Pejabat Pendaftaran Entiti Undang-undang Negara menggantikan bekas CGC - Daftar Umum Pembayar Cukai, dengan tujuan menyatukan prosedur pendaftaran syarikat.

Kategori Popular

Top