Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Ukur

Apakah ukuran:

Ukur bermakna untuk menentukan ukuran, untuk mengira. Ia sama seperti mengukur. Terukur adalah apa yang boleh diukur. Penentuan pengukuran berdasarkan rujukan ukuran standard: meter, hektar, dll. Sebagai contoh, "juruteknik akan mengukur tanah untuk perkongsian barang." Tidak dapat diukur adalah apa yang tidak boleh diukur.

Dalam Matematik, lebih khusus dalam Teori Pengukuran, boleh diukur adalah nama yang biasanya diberikan kepada satu set yang dimiliki oleh domain menentukan fungsi ukuran. Hasil yang menarik dari teori ini menunjukkan bahawa, dengan lanjutan dari idea intuitif panjang, luas, atau isipadu, tidak semua set dapat diukur.

Mengukur juga memperoleh makna pacing, melambatkan, pacing. Sebagai contoh, "mengukur langkah-langkah".

Pengukuran adalah kata yang diturunkan yang digunakan dalam beberapa bidang dengan pengertian penilaian, sama ada nilai monetari atau sifat-sifat lain. Sebagai Perakaunan, contohnya, kita bercakap tentang pengukuran aset.

Kategori Popular

Top