Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi UFIR

Apa itu UFIR:

UFIR adalah singkatan bagi Unit Rujukan Fiskal, pengindeks yang digunakan sebagai parameter untuk mengemas kini baki akibat cukai dan amaun yang berkaitan dengan denda dan denda apa-apa sifat.

UFIR yang diwujudkan pada tahun 1991, berkuatkuasa pada bulan Januari 1992, apabila inflasi adalah sangat tinggi dan pengindeks akan membetulkan ansuran yang perlu dibayar. Sehingga tahun 1994, kemas kini UFIR setiap hari, untuk mengikuti inflasi. Dari September 1994, kemas kini menjadi bulanan, pada tahun 1995 ia menjadi suku tahun, pada tahun 1996 pembetulan dibuat setiap semenjak dan dari 1997 setiap tahun.

Walaupun undang-undang yang mengawal UFIR mengehadkan penggunaannya, hakikatnya ia berfungsi sebagai unit akaun untuk membetulkan beberapa kewajiban lain, termasuk pembetulan hutang kehakiman.

UFIR digunakan sebagai langkah nilai sehingga tahun 2000, apabila ia dipadamkan melalui langkah sementara 1, 973-67 pada 26 Oktober 2000.

UFIR di Rio de Janeiro

Rio de Janeiro adalah salah satu daripada beberapa negeri di persekutuan yang terus menggunakan UFIR. Satu lagi contoh adalah keadaan Paraíba, lebih konkrit perbandaran João Pessoa.

Peraturan No. 27, 518 dari 11/28/2000 menubuhkan Unit Rujukan Cukai Negara Rio de Janeiro (UFIR-RJ) sebagai ukuran nilai dan parameter pengemaskinian cukai dan jumlah yang terdedah dalam UFIR, undang-undang negeri, serta yang berkaitan dengan denda dan penalti dalam apa jua bentuk.

Nilai di UFIR-RJ ditetapkan pada 3.0023 untuk 2016. Indeks ini telah disesuaikan semula setiap tahun oleh Jabatan Kewangan Negeri Rio de Janeiro.

Kategori Popular

Top