Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Penyelidikan kuantitatif

Apakah Penyelidikan Kuantitatif:

Penyelidikan kuantitatif adalah klasifikasi kaedah saintifik yang menggunakan teknik statistik yang berbeza untuk mengukur pendapat dan maklumat untuk kajian tertentu.

Ia dilakukan untuk memahami dan menekankan penalaran logik dan semua maklumat yang dapat diukur tentang pengalaman manusia.

Dalam jenis penyelidikan ini, cara pengumpulan data disusun melalui pelbagai pilihan soal selidik, wawancara individu dan sumber lain yang mempunyai soalan yang jelas dan objektif. Dan ini mesti diterapkan dengan ketat untuk mendapatkan kebolehpercayaan yang diperlukan untuk keputusan tersebut.

Penyelidikan kuantitatif sangat biasa di pasaran, kerana ia memprioritaskan hasil berangka kajian-kajian yang dicadangkan untuk menilai tingkah laku dan pendapat individu-individu suatu kumpulan atau populasi tertentu.

Ketahui lebih lanjut mengenai Kaedah Saintifik dan Penyelidikan Saintifik.

Perbezaan antara Penyelidikan Kuantitatif dan Penyelidikan Kualitatif

Sukar untuk penyelidik mengalami kesukaran dalam memilih kaedah penyelidikan yang digunakan dalam kajian mereka. Pilihan ini harus berdasarkan matlamat utama kajian ini. Oleh itu, penyelidikan kuantitatif dan kualitatif berbeza dalam sesetengah ciri.

Penyelidikan kuantitatif

Seperti yang dinyatakan, penyelidikan kuantitatif membentangkan hasil yang boleh diukur (data berangka, sebagai contoh), yang akan relevan untuk kajian dengan jumlah sampel yang tinggi.

Dalam penyelidikan kuantitatif matlamatnya adalah untuk mengukur maklumat mengenai subjek yang sudah diketahui. Dengan cara ini, data yang dikumpulkan adalah lebih bersifat statistik, dan hasilnya dibentangkan dalam bentuk graf, jadual, dan sebagainya.

Penyelidikan kualitatif

Penyelidikan kualitatif menekankan, di atas semua, aspek dinamik dan subjektif, menganalisis maklumat yang lebih rumit, seperti tingkah laku, perasaan, ekspresi dan aspek lain yang dapat dilihat dalam objek kajian.

Tidak seperti penyelidikan kuantitatif, pengumpulan data dalam penyelidikan kualitatif adalah berdasarkan soal selidik yang fleksibel, memberikan kebebasan yang lebih besar kepada penemuduga untuk menyatakan pandangan mereka mengenai subjek yang dipersoalkan. Oleh itu, bukannya sebagai maklumat utama statistik dan numerik, penyelidikan kualitatif membawa bersama-sama komen dan naratif yang boleh ditafsirkan dalam pelbagai cara.

Ketahui lebih lanjut mengenai Penyelidikan Kualitatif.

Bagaimana untuk melakukan penyelidikan kuantitatif?

Seperti yang dilihat, penyelidikan kuantitatif bertujuan untuk memahami dimensi statistik soalan tertentu. Untuk melakukan ini, penyelidik harus bertindak hanya sebagai pemerhati, tanpa mempengaruhi kandungan maklumat yang akan dikumpulkan.

Adalah perkara biasa untuk menggunakan borang, soal selidik pilihan pelbagai dan wawancara individu untuk mengumpulkan data. Kaedah-kaedah ini membolehkan objektif yang lebih besar dalam jawapan, kerana yang diwawancara adalah terhad untuk memilih antara alternatif-alternatif yang dicadangkan yang paling sesuai dengannya.

Kerana ia berhasrat untuk mengumpul maklumat yang tidak jelas, penyelidik harus mengemukakan hasilnya secara skema dan langsung, tanpa ruang untuk interpretasi subjektif.

Lihat juga perbezaan antara penyelidikan deskriptif, penyelidikan dan penerangan.

Ciri-ciri penyelidikan kuantitatif

  • Ia bertujuan untuk mengukur (mengukur melalui data berangka) sesuatu;
  • Tiada ruang untuk kekaburan;
  • Analisis respon objektif (data berangka, contohnya);
  • Penggunaan soal selidik pilihan pelbagai, wawancara individu, dan sebagainya;
  • Kaedah-kaedah koleksi yang tidak fleksibel dan sebelum ini;
  • Pengamat penyelidik (tidak boleh campur tangan dalam hasil);
  • Keputusan yang dibentangkan dalam graf, jadual dan indeks (kurang ruang bagi interpretasi subjektif).

Contoh Penyelidikan Kuantitatif

Kajian mengenai niat pengundian (biasa semasa tempoh pilihan raya) dan beberapa kajian bancian yang dilakukan oleh IBGE (Institut Geografi dan Statistik Brazil) adalah contoh penyelidikan kuantitatif.

Penyelidikan kuantitatif, seperti yang dinyatakan sebelum ini, dapat dilaksanakan apabila kumpulan besar dan rawak dipelajari.

Ketahui lebih lanjut mengenai pelbagai jenis penyelidikan dan lihat apa yang perlu ditulis dalam metodologi.

Kategori Popular

Top