Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Laman web

Apakah laman web:

Laman web adalah perkataan yang dihasilkan dari penjelasan kata-kata bahasa Inggeris web (rangkaian) dan laman web (tapak, tempat). Dalam konteks komunikasi elektronik, laman web dan laman web mempunyai makna yang sama dan digunakan untuk merujuk kepada halaman atau pengelompokan halaman berkaitan yang boleh diakses melalui alamat Internet. Di Eropah Portugis juga biasa digunakan laman web atau laman web istilah.

Sebagai contoh, maklumat yang dibaca pada masa ini boleh didapati di laman web www.osignificado.com.br.

Terdapat beberapa jenis laman web yang terdapat di internet: institusi, maklumat, peribadi, komuniti, dll. Setiap laman web mempunyai objektif, menurut penonton yang diarahkan. Ia adalah tujuan laman web yang mengarahkan kerja Webdesigner (profesional yang mencipta laman web ).

Di halaman atau laman web boleh ditempatkan teks, imej, video atau animasi digital. Halaman-halaman ini dimuatkan menerusi protokol rangkaian HTTP (Hypertext Transfer Protocol) dan dilihat melalui penyemak imbas.

Sebuah laman web mungkin mempunyai bentuk statik, iaitu perpanjangan .html kerana ia menggunakan bahasa atau kod HTML; atau bentuk yang dinamik, interaktif, dengan JavaScript dan PHP menjadi bahasa yang paling banyak digunakan.

Kategori Popular

Top