Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Heteronomi

Apakah Heteronomi:

Heteronomi bermaksud ketergantungan, penyerahan, ketaatan . Ia adalah sistem etika mengikut piawaian tingkah laku yang datang dari luar.

Perkataan heteronomi terbentuk dari bahasa Yunani " hetero " yang bermaksud "berbeza", dan " momos " yang bermaksud "hukum", oleh itu, adalah penerimaan norma yang tidak kita, tetapi yang kita kenal sebagai sah untuk membimbing kesadaran kita akan membezakan nilai moral perbuatan kita.

Heteronomi adalah syarat penyerahan nilai-nilai dan tradisi, adalah ketaatan pasif kepada kastam oleh kesesuaian atau ketakutan terhadap penolakan dari masyarakat atau dari tuhan-tuhan.

Heteronomi adalah bertentangan dengan otonomi, dibentuk dari radikal "diri" radikal yang bermaksud "dengan sendirinya", yang adalah kebebasan dan kemerdekaan, adalah fakultas self-governing, adalah harta yang mana manusia bermaksud untuk memilih undang-undang yang mengawal kelakuan mereka.

Otonomi tidak menafikan pengaruh luar, pengkondisian, dan determinisminya, tetapi ia menggantikan manusia dengan kemampuannya untuk mencerminkan batasan-batasan yang dikenakan kepadanya, dan yang diperhatikan, memberi kepadanya arahan untuk diikuti.

Lihat juga: pengertian Anomia.

Kategori Popular

Top