Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Pendudukan

Apakah Pekerjaan:

Pendudukan mengambil sesuatu atau mengisi ruang tertentu. Penguasaan perkataan juga berkaitan dengan aktiviti di mana seseorang bekerja, seperti pekerjaan pekerjaan .

Untuk melakukan pekerjaan atau berada dalam pekerjaan adalah mengambil alih sesuatu atau tempat. Inilah bentuk tertentu manifestasi sosial yang dipanggil di mana terdapat pendudukan ruang awam, seperti sekolah, universiti atau bahkan dataran dan taman, untuk menarik perhatian kepada masalah politik / sosial.

Pendudukan sebagai tindakan bekerja, sebagai perkhidmatan, adalah cara untuk mengatakan apa fungsi atau profesion seseorang itu. Dalam daftar atau soal selidik, kadang-kadang diminta untuk "menduduki", yang mana orang itu harus mengisi profesion latihan atau kerja yang dilakukannya pada masa ini.

Pekerjaan yang berlainan yang didaftarkan di Brazil disenaraikan dalam Klasifikasi Pekerjaan Brazil (CBO), atau juga dikenali sebagai Kod Pendudukan Brazil.

Pekerjaan utama adalah aktiviti yang paling tinggi diambil bekerja, menjadi lebih besar atau lebih relevan di antara pekerjaan orang tersebut. Sebagai contoh, seseorang boleh bekerja sebagai penyanyi dan kerap melakukan kerja selari sebagai seorang pelakon suara. Tetapi dia menganggap pekerjaan utama beliau sebagai penyanyi.

Untuk Undang-undang Sivil, pendudukan adalah salah satu bentuk pengambilalihan harta alih. Ia adalah apabila orang atau kumpulan mengambil alih benda yang bergerak tanpa pemilik atau abadonada. Sekiranya harta benda tersebut tidak dapat ditukar, seperti rumah atau tanah, pendudukan boleh menghasilkan milikan, tetapi tidak harta, kerana kepentingan ekonomi yang lebih tinggi daripada hartanah berbanding perabot.

Di Brazil terdapat beberapa pertubuhan dan front yang mempertahankan pendudukan bandar, yang merupakan kumpulan yang mengambil alih bangunan terbengkalai, menjadikan pendudukan rumah-rumah ini oleh keluarga tidak mampu membayar rumah mereka sendiri.

Antara sinonim perkataan pendudukan adalah peruntukan, pengambilan, pemilikan, penaklukan, dan pemberdayaan. Juga istilah istilah profesion, pejabat, fungsi, tajuk pekerjaan, pekerjaan, pekerjaan, perkhidmatan, aktiviti, untuk melakukan dan tugas.

Dalam bahasa Inggeris, pendudukan boleh diterjemahkan oleh pekerjaan.

Kategori Popular

Top