Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi ISO 9001

Apakah ISO 9001:

ISO 9001 adalah standard untuk perkhidmatan atau produk tertentu.

Piawaian ini adalah sebahagian daripada piawaian yang ditetapkan ISO 9000 dan boleh dilaksanakan oleh organisasi dari sebarang saiz, tanpa mengira kawasan aktiviti mereka.

ISO 9001 bertujuan meningkatkan pengurusan syarikat dan boleh digunakan bersamaan dengan standard operasi lain, seperti standard pekerjaan, alam sekitar dan keselamatan.

Untuk mendapatkan pensijilan ISO, syarikat mesti memenuhi keperluan tertentu, supaya pelbagai fasa dipenuhi dengan cara yang sesuai. Melalui ISO 9001, sebuah syarikat menggunakan proses standard untuk sistem pengurusan dan kualitinya.

Alat strategik ini digunakan di kebanyakan negara di dunia, dengan banyak pensijilan yang menunggu dan lebih dari 1 juta syarikat memiliki standard ini dilaksanakan.

Melalui ISO 9001 sebuah organisasi meningkatkan penyampaian perkhidmatan pelanggan, yang membolehkan peningkatan mekanisme penghantaran, sebagai contoh. Di samping itu, ia juga digunakan untuk mengukur tahap kepuasan pelanggan, meningkatkan keberkesanan pengurusan syarikat.

Terdapat versi Brazil ISO 9001, yang ditetapkan sebagai ABNT NBR ISO 9001, yang juga bertujuan untuk mewujudkan piawaian yang konsisten yang meningkatkan kualiti proses pengurusan. Apabila piawaian ini dilaksanakan dan dipatuhi, hubungan amanah ditubuhkan di antara syarikat dan pelanggan. Walau bagaimanapun, bahagian penting ABNT NBR ISO 9001 ialah apabila syarikat tidak mematuhi piawaian, pelanggan mesti memberi maklum balas, menyampaikan masalah, supaya prestasi ditingkatkan pada masa akan datang.

Lihat juga maksud NBR.

Kategori Popular

Top