Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Bantuan Kos

Apakah Bantuan Kos:

Bantuan kos adalah nilai yang diberikan oleh majikan kepada pekerja, khususnya untuk membayar balik perbelanjaan yang dihasilkan oleh peralihan pekerja dari tempat kerja biasanya, iaitu apabila dia dipindahkan untuk bekerja di bandar lain.

Perbelanjaan dengan pemindahan boleh, misalnya dengan perbelanjaan pengangkutan barangan anda, dengan perubahan kediaman, dengan pajakan harta, antara lain.

Bantuan kos bukan gaji, kerana ia hanya bertujuan untuk pembayaran perbelanjaan yang timbul daripada perubahan.

Walau bagaimanapun, jika syarikat membayar pekerja setiap bulan sejumlah jumlah untuk membiayai perbelanjaan yang timbul daripada kerja, ia tidak boleh ditetapkan sebagai "bantuan kos". Jumlah bulanan ini akan menjadi sebahagian daripada gaji dan syarikat akan tertakluk kepada bayaran semua buruh dan caj keselamatan sosial (INSS, FGTS, antara lain) merujuk kepada jumlah tersebut.

Jawatan Popular, 2020

Id

Kategori Popular

Top