Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi WFM

Apakah WFM:

WFM adalah akronim dalam bahasa Inggeris untuk pengurusan tenaga kerja, iaitu, Pengurusan Angkatan Kerja, dalam terjemahan ke dalam bahasa Portugis.

WFM adalah satu set proses yang diterima pakai oleh syarikat yang menjamin pengoptimuman perkhidmatan kakitangan, jabatan dan institusi secara keseluruhan.

Biasanya, pengurusan ini dikendalikan atau dikawal oleh sistem Sumber Manusia (HR) syarikat.

Salah satu strategi utama pengurusan tenaga kerja adalah melihat keupayaan dan kemahiran spesifik setiap pekerja dan berusaha menerapkannya ke peranan di mana mereka boleh membuat sumbangan terbaik kepada syarikat.

Antara aspek utama yang termasuk dalam proses WFM ialah:

  • Pentadbiran gaji pekerja;
  • Pengurusan bakat;
  • Program latihan dan latihan pekerja;
  • Perancangan krisis;
  • Pelan kerjaya untuk pekerja;
  • Mengawal masa dan kehadiran pekerja;
  • Perancangan dan lesen bercuti bagi pekerja;

Ciri-ciri ini yang dieksploitasi oleh pengurusan tenaga kerja membantu untuk mengelakkan kerja keras atau kekurangan buruh, walaupun untuk jangka masa yang singkat, menghalang keuntungan syarikat daripada jatuh.

Pada masa ini, definisi pengurusan tenaga kerja telah berkembang menjadi konsep pengoptimuman tenaga kerja (WFO).

Lihat juga maksud alur kerja.

Kategori Popular

Top