Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Definisi Akulturasi

Apakah Akulturasi:

Akulturasi adalah satu set perubahan akibat hubungan, dari dua atau lebih kumpulan individu, wakil budaya yang berbeza, apabila dimasukkan ke dalam hubungan langsung dan berterusan.

Akulturasi adalah hasil dari hubungan, sifat yang tetap, yang umumnya menyiratkan penghantaran unsur-unsur tertentu budaya dari satu masyarakat ke satu sama lain.

Penularan unsur-unsur budaya selalu didahului oleh suatu hubungan, yang menyiratkan penerimaan beberapa dan penolakan unsur-unsur budaya yang lain.

Akulturasi sering membawa kepada perpecahan satu atau beberapa budaya, di bawah pengaruh hubungan yang ditubuhkan di kalangan anggotanya.

Perpecahan satu atau lebih budaya sering di bawah pengaruh kenalan yang ditubuhkan di antara kumpulan. Ia juga sangat biasa untuk mengubah elemen yang diperolehi, menyebabkan gangguan sosial, yang mungkin melibatkan kehilangan total atau sebahagian daripada konfigurasi sebelumnya, serta perpaduan unsur-unsur tertentu ke dalam konfigurasi baru.

Istilah asimilasi adalah apa yang mentakrifkan keseluruhan proses yang berkaitan dengan perubahan dalam kepribadian orang yang terlibat dalam proses akulturasi.

Kategori Popular

Top